รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการและพัฒนาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ รวมทั้งต้องขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอีก 5 เขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2563