แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

https://drive.google.com/file/d/1q-DGipeNUIFb7sWdGG7b2_Eh0OBeIXb_/view?usp=sharing